Kłodzko - www.klodzko.pl

 

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z następujących zakresów: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej oraz nauki i edukacji.

W dniu 29 marca 2021 r. odbyły się posiedzenia Komisji Konkursowych powołanych w celu zaopiniowania ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej oraz nauki i edukacji w 2021 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji z ww. zakresów podjął Burmistrz Miasta Kłodzka, w oparciu o dokonaną przez Komisję Konkursową ocenę formalną i merytoryczną.

Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku pod numerem telefonu 74 865 46 64.

Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadań znajduje się w załączniku poniżej.

Załącznik:
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!