Kłodzko - www.klodzko.pl

W dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 11:00 w Sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku odbędą się obrady LXVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LXVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

2. Stwierdzenie ważności sesji.

3. Wybór sekretarza sesji.

4. Przyjęcie protokołu z obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kłodzka z pracy między sesjami.

6. Pomoc materialna i finansowa dla dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Kłodzko.

7. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kłodzku na 2024 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2024-2034, druk nr 642.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok, druk nr 643.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, druk nr 639.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników, druk nr 640.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parku na terenie miasta Kłodzka, druk nr 641.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie sesji.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!