Podziemna Trasa Turystyczna

57-300 Kłodzko, ul. Czeska /wejście/
tel.: +48 519 409 181
mailto:biuro@podziemia.klodzko.pl
http://www.podziemia.klodzko.pl
Zapraszamy do Muzeum Ziemi Kłodzkiej

57-300 Kłodzko, ul. I. Łukasiewicza 4
tel.: +48 74 867 35 70
mailto:sekretariat@muzeum.klodzko.pl
http://www.muzeum.klodzko.pl/
Zabytkowa Twierdza Kłodzko

57-300 Kłodzko, ul. Grodzisko 1
tel.: +48 74 867 34 68
mailto:twierdza@twierdza.klodzko.pl
http://www.twierdza.klodzko.pl/
Zabytkowy Kościół św. Jerzego i Wojciecha

57-300 Kłodzko, ul. Łukasińskiego 34
tel.: +48 74 867 28 27
mailto:klodzko@klaryski.org
http://klodzko.klaryski.org
Kościół WNMP

57-300 Kłodzko, pl. Kościelny 9
tel.: +48 74 865 80 20
mailto:klodzko@jezuici.pl
http://klodzko.jezuici.pl/
Minieuroland

57-300 Kłodzko, ul. Noworudzka 11
tel.: +48 792 444 333
mailto:biuro@minieuroland.pl
http://minieuroland.pl/
Siedziba władz miejskich

57-300 Kłodzko, pl. B.Chrobrego 1
tel.: +48 74 865 46 00
mailto:umklod@um.klodzko.pl
http://www.klodzko.pl
Rynek w Kłodzku

Kłodzki rynek otaczają zabytkowe kamieniczki będące niegdyś domami kłodzkich rzemieślników, kupców czy szlachty.

Mury obronne

Przechodząc w pobliżu mostu gotyckiego podziwiać możesz fragmenty potężnych niegdyś, otaczających miasto

Figura wotywna

Po zachodniej stronie ratusza stoi wotywna figura Najświętszej Marii Panny.

Jedna z ciekawostek miasta - Kamień Napoleona

Kamień Napoleona znajduje się przy ulicy Traugutta, na skwerze niedaleko miejsca postoju taksówek

Stoki bojowe

Na szczycie Zamkowego Wzgórza w miejscu gdzie już tysiąc lat temu wznosił się czeski gród warowny mieści się dzisiaj Twierdza.

odwiedź kłodzki zabytkowy rynek

Stanowi on integralną część zabytkowej starówki miasta, kryjącej urocze zakątki warte odwiedzenia.

Most św. Jana

Zwany także mostem Św. Jana lub mostem Wita Stwosza jest jednym z najstarszych zabytków miasta