Kladské náměstí obklopují historické městské domy, kdysi domovy kladských řemeslníků, kupců nebo šlechty.

Tento nádherný chrám je nejkrásnější dochovaný kladský kostel.

zapraszamy do Muzeum regionu Kladsko

Muzeum země kladské se nachází v barokní budově bývalého jezuitského konviktu.

kostel sv. Jiří a sv. Vojtěcha a Krista Krále a klášter klarisek Kostel založený kladským hrabětem Jindřichem starším..

Hlavní náměstí v Kladsku tvoří integrální součást historického centra města.

zapraszamy na Pevnost Kladsko

Kladská pevnost je jednou z nejdůležitějších a nejokázalejších památek Dolního Slezska.

Historie této památky je velmi bohatá a úzce se pojí s dějinami řádu minoritů v Kladsku.

Nejsme si jisti datem jeho vzniku, protože pověsti a kronikářská sdělení obsahují často si navzájem odporující informace.

Podzemní turistická trasa

Podzemní turistická trasa byla vytyčena v labyrintu kladského podzemí v 60. letech 20. století.