Nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

Nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

Wsparcie PARP

Informujemy, że realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn.: „Early Warning Europe”.

Obwieszczenie Ministra Środowiska

Obwieszczenie Ministra Środowiska dot. "Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów ...

Działaj Lokalnie 2019

Wystartował Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie 2019”

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Informatyk

Obrady VIII Sesji Rady Miasta Kłodzka - OnLine

Nowe rozdanie unijnych środków

Kończy się czwarty i wkrótce zaczyna piąty nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorców z okolic Kłodzka, Ząbkowic i Dzierżoniowa.

otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza  otwarty  konkurs ofert na wybór Operatora Projektu, w ramach realizacji zadania publicznego...

Użytkownicy wieczyści

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów