Kladsko je jedno z nejkrásnějších měst Dolního Slezska s bohatou historií přesahující 1000 let, během níž zde stopy své přítomnosti zanechali Češi, Němci a Poláci. Tyto tři kultury ovlivnily rozvoj města, jeho ekonomický a společenský život a také jeho podobu a charakter.

Kladsko byla tržní ves, město řemeslníků a kupců, sídlo vojenské posádky. A z druhé strany: město nezvyklých událostí, mekka tvůrčích osobností a umělců, vlivné náboženské středisko.

Současné Kladsko je turistické a kulturní centrum Kladské kotliny, centrum kladského okresu. Nabízí tolik atrakcí, že si zde každý najde to své: mladí a staří, milovníci aktivního odpočinku a hledači klidu, milovníci militárií, historie a kultury. Po celý rok se ve městě konají pravidelné a příležitostné akce, kulturní, sportovní a rekreační - hudební festivaly a koncerty (varhanní, kytarové, akordeonové), vystoupení sborů, sólistů a skupin, Dny Kladska, Dny pevnosti, Mezinárodní divadelní festival Zderzenie, Oktober Festung, Open Summer Festival, Dolnoslezské rally. Můžete zde narazit na tradiční vánoční jarmarky nebo na dny města, během nichž se můžete zásobit regionálními produkty a koupit si zajímavé suvenýry. Neměl by vás překvapit pohled na ulicemi se procházejícího vojáka pruského regimentu v historické uniformě ani výstřel z kanónu. Nebo pohled na středověké urozené paní nebo rytíře v dobovém oblečení. Někdy se podaří spatřit barevný průvod herců účastnících se divadelního festivalu nebo slyšet zvuky varhan nesoucí se ven z kostela. Protože kulturní tradice jsou v Kladsku stejně bohaté jako jeho historie.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Úžasná architektura, památky, umělecká díla, magická místa a současné události – to vše dnes tvoří jedinečnou atmosféru Kladska – pohostinného, otevřeného a přátelského města.