Nie mamy pewności co do daty jego powstania, gdyż legendy i przekazy kronikarzy zawierają często sprzeczne informacje. Wzniesiono go gdzieś między 1281 a 1390 rokiem, w miejscu wcześniejszego, drewnianego mostu. Z mostu zobaczyć możesz część dawnych murów obronnych miasta.

Most ma około 53 metry długości i ok. 6 metrów szerokości. Po obu stronach wzdłuż mostu biegną masywne balustrady, które nakrywają kamienne parapety. W ciągu wieków w wyniku wielu zniszczeń, most był wielokrotnie wzmacniany i odbudowywany. Posiadał on także dwie bramy. Brama Górna pełniła funkcje baszty i tworzyła całość z murami obronnymi miasta. Brama mostowa dolna nie pełniła funkcji obronnych. Była ona raczej rogatką zamykaną na czas nocy. Ostatecznie obie bramy zostały rozebrane podczas likwidacji obwarowań miejskich.

  • most1
  • most2
  • most3
  • most4
  • most5
  • most6
  • most7
  • most8

Nie mamy pewności co do daty powstania mostu, gdyż legendy i przekazy późniejszych kronikarzy zawierają często sprzeczne informacje. Wzniesiono go gdzieś między 1281 a 1390 rokiem, w miejscu wcześniejszego, drewnianego mostu. Most Św. Jana znajduje się przy południowo-wschodnim odcinku dawnych murów obronnych, ma około 52,5 metra długości i ok. 5,70 metra szerokości. Po obu stronach wzdłuż mostu biegną masywne balustrady, które nakrywają kamienne parapety. W ciągu wieków w wyniku wielu zniszczeń, był on wielokrotnie wzmacniany i odbudowywany. Posiadał on także dwie bramy. Brama Górna pełniła funkcje baszty i tworzyła całość z murami obronnymi miasta. Brama mostowa dolna, przebudowana w 1543 r. przez Jakuba Adlera, nie pełniła funkcji obronnych. Była ona raczej rogatką zamykaną na czas nocy. Ostatecznie obie bramy zostały rozebrane po 1870 r. podczas likwidacji obwarowań.

Most gotycki został zbudowany z kamienia, częściowo ciosanego oraz barokowej cegły. Zaprawą do budowy mostu było spoiwo wapienne z dodatkiem kurzych białek, które zbierano po wszystkich wsiach w okolicy. Tak przekazuje nam to wydarzenie XVII-wieczny kronikarz Georg Promnitz: „W roku 1286 musiały wszystkie wsie należące do Kłodzka oddawać jaja. Dwóch pachołków miejskich odbierało białka, a dodawało żółtka, sprzedawane później po jednym halerzu za pełną łyżkę. Białka te szły do wapna na budowę mostu.

Rzeczą która najbardziej przykuwa uwagę zwiedzających jest sześć figur wotywnych ozdabiających most. Zostały one ufundowane przez mieszkańców Kłodzka, oraz okoliczną szlachtę. Wyrzeźbione przez prowincjonalnych rzeźbiarzy są doskonałym świadectwem zmian zachodzących w kulturze europejskiej oraz kontrreformacyjnych ruchów jakie zachodziły wówczas w kościele katolickim. Pierwszą figurą ustawioną na balustradzie mostu była Pieta. Ona to rozpoczęła rzeźbiarskie, barokowe dekorowanie mostu.


W swojej długiej historii most oparł się uderzeniom wielu fal powodziowych, przetrzymał także to największe jakie miało miejsce w 1997 r. Do dzisiaj na konstrukcji mostu podziwiać możemy mokry ślad wskazujący maksymalny poziom wody. Pomimo to do dzisiaj zachwyt budzi niegasnące piękno tego niezwykłego, barokowego zabytku. Jest to jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków Kłodzka.