Kolejnym zdaniem w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” była rewitalizacja zdegradowanego terenu zielonego tj. Skweru im. Weroniki Kumko przy ul. Krakusa (między Starostwem Powiatowym w Kłodzku a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). Skwer oprócz nowych nasadzeń roślin z przewagą miododajnych pełni również funkcję edukacyjną dotyczącą życia pszczół oraz pszczelarstwa. Na skwerze umieszczone są informacje w postaci tabliczek, replik uli, plastrów miodu itp. Wartością dodaną projektu stanowi tematyka, która wiąże się z osobą Weronik Kumko, znanej pszczelarki w Kotlinie Kłodzkiej.

Weronika Kumko - mieszkanka Kłodzka, pszczelarka i powojenna inicjatorka zakładania pasiek na Ziemi Kłodzkiej jest patronką Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej. Za swoją pracę odznaczona została Krzyżem Zasługi, najwyższym odznaczeniem pszczelarskim Jana Dzierżona oraz wieloma innymi wyróżnieniami.