Miasta partnerskie to forma partnerstwa między miastami w różnych krajach, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. Celem partnerstwa miast jest współpraca ludzi, niezależnie od granic państwowych. Często początkiem partnerstwa miast są osobiste kontakty między ich mieszkańcami. Nawiązanie partnerstwa następuje przez podpisanie obustronne odpowiedniego dokumentu o partnerstwie. Najważniejszym założeniem takiego partnerstwa jest wymiana kulturalna, dzielenie się swoimi doświadczeniami, inicjowanie wspólnych inicjatyw kulturalnych, sportowych i społecznych, współpracę w dziedzinie oświaty, rozwój turystyki oraz wzajemne promowanie miast. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia stron internetowych miast partnerskich Kłodzka. Dzięki nim poznacie Państwo walory miasta, jego aktualną ofertę kulturalną i turystyczną.

RYCHNOV
Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Kłodzkiem a Rychnowem nad Kněžnou odbyło się w dniu 06.12.2008 r.BENSHEIM
Umowę o współpracy pomiędzy Bensheim i Kłodzkiem podpisano 17 czerwca 1991 roku.NACHOD
Porozumienie pomiędzy Miastem Nachod a Miastem Kłodzkiem podpisane zostało w 1995 roku.CARVIN
Carvin jest najstarszym miastem partnerskim Kłodzka. Umowę o współpracy podpisano 10 maja 1980 roku.FLERON
Uroczyste podpisanie umowy o współpracy partnerskiej miało miejsce 22 maja 1997 roku podczas Dni Kłodzka.RĂDĂUȚI
Uroczyste podpisanie umowy o współpracy partnerskiej miało miejsce 12 sierpnia 2017 roku podczas Dni Twierdzy Kłodzko.LIMANOWA
Uroczyste podpisanie umowy o współpracy partnerskiej miało miejsce 21 lipca 2018 roku podczas Dni Limanowej.