I sesja Rady Miasta Kłodzko

II sesja Rady Miasta Kłodzko

III sesja Rady Miasta Kłodzko

IV sesja Rady Miasta Kłodzko

 

V sesja Rady Miasta Kłodzko

 

VI sesja Rady Miasta Kłodzko

 

VII sesja Rady Miasta Kłodzko

VIII sesja Rady Miasta Kłodzko

IX sesja Rady Miasta Kłodzko

X sesja Rady Miasta Kłodzko

XI sesja Rady Miasta Kłodzko

XII sesja Rady Miasta Kłodzko

XIII sesja Rady Miasta Kłodzko

XIV sesja Rady Miasta Kłodzko

XV sesja Rady Miasta Kłodzko

obrazek przedstawia ikonkę obrad sesji rady miejskiej na żywo