Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Projekt pod tytułem „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Projekt pod tytułem "Transgraniczna integracja międzypokoleniowa"dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Oś priorytetowa 2 (Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia) Specyficzny cel - Wzrost odwiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych Działanie 4 – Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie korzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.