Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

"Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014 – 2020.