Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Z rowerem za pan brat
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Numer Projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001787/88
Całkowita wartość Projektu: 35 643,80 EUR
Kwota dofinansowania: 30 297,23 EUR

Nachod-Kłodzko - partnerstwo idei
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Numer Projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000375
Całkowita wartość Projektu: 47 046,60 euro
Kwota dofinansowania: 39 989,00 euro