Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt "Z rowerem za pan brat" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów w  Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Projekt "Nachod-Kłodzko - partnerstwo idei" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów w  Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska