Coraz więcej inwestycji w Kłodzku powstaje dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej. Niektóre inwestycje oddawane są do użytku inne właśnie się rozpoczynają. Wszystkie mają jeden cel - poprawę jakości życia mieszkańców związanej z zamieszkaniem, pracą i inwestowaniem.

Projekty finansowane z Funduszy Unijnych realizowane w Kłodzku

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis