Kłodzko - www.klodzko.pl

W związku z realizacją projektu pn. „Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa- Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica- Zdrój)” od dnia 3 sierpnia 2020 r. do dnia 3 listopada 2020 r. do godziny 15.00, Gmina Miejska Kłodzko ogłasza nabór wniosków w ramach powyższego programu. Program dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.

Celem projektu jest zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej. Jest to projekt grantowy i polega na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie co najmniej 199 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 4,59 ton oraz roczny spadek emisji PM 2,5 w wysokości 3,55 ton. Ponadto będzie on przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO2. w wysokości 811 ton równoważnika CO2.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu wraz z formularzem wniosku, kryteriami naboru i warunkami udzielania wsparcia dostępne są na stronie internetowej:www.czystepowietrze.klodzka.pl, gdzie należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi warunków naboru i pobrać właściwy wniosek dla Gminy Miejskiej Kłodzko.

W razie pytań prosimy dzwonić do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, pod numer telefonu 74 865 46 27- osoba do kontaktu Karolina Kociubińska.

 

do pobrania:

 

logo ziemie klodzka  photoshop czyste powietrze

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!