Kłodzko - www.klodzko.pl

nabór uczestników do nowo powstającej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży

W ramach w projektu „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne
Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza nabór uczestników do nowo powstającej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, która będzie funkcjonować w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY dzieci i młodzież:
- z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- przebywających w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
z gminy miejskiej Kłodzko

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych: Urząd Miasta w Kłodzku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznejdo pobrania:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polecamy w serwisie

stopka UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!