W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach  - ZDALNA SZKOŁA Gmina Miejska Kłodzko realizuje projekt dotyczący zakupu laptopów dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę.

Umowa o powierzenie grantu nr 860/2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.  zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego