Kłodzko - www.klodzko.pl

zakaz wejścia na teren PNGS

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu wejścia na teren Parku Narodowego Gór Stołowych  z tytułu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Na podstawie art. 8e pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.), w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522), zarządzam co następuje.

§ 1
Wprowadza się zakaz wejścia na teren Parku Narodowego Gór Stołowych.

§ 2
Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy:
1.    Wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie PNGS, na podstawie obowiązujących umów.
2.    Zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego mieszkańców gmin położonych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych.

§ 3
Kontrolę przestrzegania zakazu, o którym mowa w § 1 powierza się pracownikom Służby Parku Narodowego Gór Stołowych, w szczególności funkcjonariuszom Straży Parku Narodowego Gór Stołowych.

§ 4
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania do odwołania.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!