że w przypadkach konieczności zapewnienia wsparcia osobom wymagających pilnej pomocy np. w formie poradnictwa Ośrodek Interwencji Kryzysowej proponuje:
 
- kontakt telefoniczny w godzinach pracy OIK/ teleporadnictwo /tel. 74 865 86 58 (w godzinach 11.00- 16.00)
- kontakt poprzez SKYPE'a; Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kłodzko /e-maila/
- w sytuacjach najwyższego kryzysu psychologicznego możliwość bezpośredniego spotkania przy zachowaniu niezbędnych warunków do przeprowadzenia interwencji / odpowiednia odległość, nie podawanie ręki, itd./;


OIK podejmuje kontakt telefoniczny ze wszystkimi umówionymi osobami w celu ustalenia odpowiadającej formy kontaktu.