Oglądaj Sesję Rady Miejskiej

Obrady Sesji Rady Miasta Kłodzka - OnLine

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie. Wnioski można składać do 7 czerwca 2020 r.

zakup laptopów dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę

Gmina Miejska Kłodzko realizuje projekt dotyczący zakupu laptopów dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę

otwarty  konkurs ofert na wybór Operatora Projektu

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza  otwarty  konkurs ofert na wybór Operatora Projektu

ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

UWAGA!!! Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta w Kłodzku.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert.

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020r.

Numery porządkowe

obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym