woj. dolnośląskie - pow. kłodzki

Numery porządkowe

obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym

otwarty konkurs ofert - rozstrzygnięcie

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ...

oferta realizacji zadania

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

koronawirus

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Oglądaj Sesję Rady Miejskiej

Obrady Sesji Rady Miasta Kłodzka - OnLine