Kłodzko - www.klodzko.pl

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywanie problemów uzależnień w 2023 r. pn. „Zwiększanie dostępności terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno-profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych osób uzależnionych na terenie Kłodzka w roku 2023”

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok pn. „Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej w roku 2023”

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok pn. „Promocja zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami poprzez zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z działaniami o charakterze profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka w roku 2023”

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023 pn. „Realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego wychowania przez sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Kłodzka w roku 2023”

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!