Kłodzko - www.klodzko.pl

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku nr LVIII/588/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku i na stronie internetowej www.klodzko.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 wrzesień 2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 13 października 2022 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać do dnia 13 października 2022 r. włącznie:
1) elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
2) pisemnie na adres Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko.

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2022 r. poz. 1327 ze zm. ) w sprawie poddanej konsultacjom. Więcej informacji udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku, pok. 220, te. 74 865 46 64.

Załączniki do pobrania:
1. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami na rok 2023.
2. Formularz konsultacyjny.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!