Kłodzko - www.klodzko.pl

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych ze środków zewnętrznych w 2022 roku.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.07.2022 r. nr 37/2022 zaopiniowała oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych ze środków zewnętrznych w 2022 roku. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji na pokrycie wkładu własnego do realizowanego zadania ze środków zewnętrznych podjął Burmistrz Miasta Kłodzka, w oparciu o dokonaną przez Komisję Konkursową ocenę formalną i merytoryczną.

Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku, pod numerem telefonu: 74 865 46 64.

Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadań znajduje się w załączniku poniżej.

Załącznik:
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2022

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!