Kłodzko - www.klodzko.pl

Burmistrz Kłodzka działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu:

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2022– 2025 z perspektywą do roku 2029”

Z projektem dokumentu można zapoznać się również w Urzędzie Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57- 300 Kłodzko, pokój nr 302, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku pod adresem http://um.bip.klodzko.pl.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej do protokołu, pisemnej, na załączonym formularzu za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 01.07.2022 r. (21 dni).

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kłodzka.

 

Do pobrania:

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!