Kłodzko - www.klodzko.pl

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 R. Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA.

  1. Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) , pomocy społecznej na kwotę 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania na kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w 2022 r.
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i tradycji, pomocy społecznej oraz nauki i edukacji, oświaty i wychowania.
  3. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 9 lutego 2022 r. do godz. 15.30. Oferty wraz załącznikami należy złożyć bezpośrednio do siedziby urzędu lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.
  4. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty oraz załączników, na stronach www.klodzko.pl oraz w BIP Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 74 865 46 64 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2022 - format .pdf
2. Wzór oferty - format .docx
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenia oferenta - format .docx
4. Załącznik nr 2 – Kalkulacja przewidywanych kosztów - format .docx
5. Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej - format .pdf
6. Klauzula informacyjna - format .pdf

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!