Kłodzko - www.klodzko.pl

Szanowni mieszkańcy Kłodzka
Mając świadomość wyzwań rozwojowych, jakie stoją przez samorządami lokalnymi, a które wynikają z takich dokumentów strategicznych, jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego czy też dokumentów kierunkujących działania w obszarze rozwoju zrównoważonego, jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP 2040), Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 miasto Kłodzko przystąpiło do projektu partnerskiego mającego na celu pozyskanie środków zewnętrznych na te cele a wcześniej szeregu działań przygotowawczych, które doprowadzą do stworzenia bazy informacyjno-źródłowej, niezbędnej do zbudowania tych projektów w taki sposób, aby mogły ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne z programów wsparcia.
W tym celu występuję do Państwa o wypełnianie ankiet.

Wypełnienie niniejszej ankiety, która ma spełnić dwa cele.

  • Pierwszy cel wynika z podjętych przez naszą Gminę działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków. To w związku ze spodziewanymi na Dolnym Śląsku nowymi programami dotacyjnymi, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (w tym naszej gminy). Aby skutecznie pozyskać te środki, musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy, które wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres.
  • Drugim celem ankiety, oprócz ustalenia Państwa potrzeb w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków, jest inwentaryzacja sposobu ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. Taki obowiązek nałożył na gminy i ich mieszkańców Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Realizacja obu powyższych celów prowadzonego badania ankietowego w sposób szczególny przyczyni się do możliwości zaplanowania działań samorządu na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

 

Druki ankiet i deklaracji dostępne są:

 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 15 lutego 2022r. na jeden ze wskazanych sposobów:

  • osobiście w Urzędzie Miasta w Kłodzku (Biuro Obsługi Ludności),
  • e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poprzez uzupełnienie wersji elektronicznej bądź przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta w Kłodzku Pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko.

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr 74 8564601, osoba merytoryczna – Jarosław Sokół

Dziękujemy za pomoc! Razem zadbajmy o czyste powietrze i poprawiajmy stan naszych budynków.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!