Kłodzko - www.klodzko.pl

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
Termin konsultacji: od 25 października 2021 r. do 05 listopada 2021 r.
Przedmiotem konsultacji był: „Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok"
Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania opinii w sprawie poddanej konsultacji.
Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta Kłodzka oraz umieszczony na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta w Kłodzku.
W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe nie zgłosiły uwag i opinii dotyczących projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”

 

do pobrania:

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!