Kłodzko - www.klodzko.pl

Załącznik nr 17 do protokołu z dnia 03.11.2021 r. z drugiego posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 221.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

Uchwała Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia postepowania konkursowego na stanowisko dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku

Na podstawie pkt. II, ppkt.5 Regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 221.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, Komisja Konkursowa postanawia:

Paragraf 1
W wyniku przeprowadzenia postepowania konkursowego Komisja Konkursowa (po przeprowadzeniu II etapu postępowania konkursowego), wskazuje, iż kandydatem na stanowisko dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku jest Pan Tomasz Lasek.

Paragraf 2
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku.

Paragraf 3
Uchwała podlega opublikowaniu w BIP Urzędu Miasta w Kłodzku, na stronie BIP Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku oraz na stronie internetowej miasta Kłodzka i na stronie internetowej Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku.

Paragraf 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

do pobrania:

Uchwała Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia postepowania konkursowego na stanowisko dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!