Kłodzko - www.klodzko.pl

Ankieta inwentaryzacyjna dotycząca źródeł ogrzewania na terenie miasta Kłodzko.

Program Ochrony Powietrza Województwa Dolnośląskiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. nr XXI/505/20, w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych zobowiązuje gminy do sporządzenia inwentaryzacji źródeł ciepła w ramach realizacji działań naprawczych.

Zwracamy się zatem do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej, dotyczącej istniejących źródeł ogrzewania na terenie miasta Kłodzko.

Zebrane informacje posłużą do oszacowania ilości i jakości istniejących źródeł ogrzewania, a także pozwolą na oszacowanie ilości wysokoemisyjnych źródeł ciepła i liczbę osób zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych.

Ankietę należy wypełnić dla każdej nieruchomości i złożyć w terminie do dnia 30.11.2021 r. w Urzędzie Miasta w Kłodzku, Pl. B. Chrobrego 1, 57- 300 Kłodzko, wysłać listownie bądź przesłać skan podpisanej ankiety na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoba do kontaktu: Karolina Kociubińska te. 74 865 46 14.

Wypełnienie ankiety nie zwalnia z obowiązku złożenia przez właścicieli/zarządców nieruchomości deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), na podstawie art. 27 g ustawy z dnia 21 lipca 2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz. U. 2021 poz. 554 ze zm.).

Ankieta inwentaryzacyjna dotycząca źródeł ogrzewania na terenie miasta Kłodzko.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!