Kłodzko - www.klodzko.pl

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAPOTRZEBOWANIA NA INFRASTRUKTURĘ BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM PLANOWANEGO PROJEKTU INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU

Gmina Miejska Kłodzko zaprasza do zapoznania się z propozycją projektu dotyczącego utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Kłodzku.

Projekt jest zaplanowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałania 1.3.1 „Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.3 B „Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców”.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie Kłodzka, pobudzanie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie i zapewnienie warunków do powstawania i rozwoju mikro, małych i średnich firm, w szczególności działających w branżach wskazanych w RSI o największym potencjale rozwojowym dla Dolnego Śląska tj.:
• Branża chemiczna i farmaceutyczna
• Mobilność przestrzenna
• Żywność wysokiej jakości
• Surowce naturalne i wtórne
• Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
• Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Chętnych do ulokowania swojej działalności gospodarczej w planowanej do budowy infrastrukturze prosimy o wypełnienie Ankiety (link poniżej):
ankieta - formularz - badanie rynku Inkubator Przedsiębiorczości w Kłodzku

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!