Kłodzko - www.klodzko.pl

W dniu 30 września 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku odbędą się obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
 2. Stwierdzenie ważności sesji.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kłodzka z pracy między sesjami.
 6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko.
 7. Informacja o działalności jednostek organizacyjnych za I półrocze 2021 rok.
 8. Ocena realizacji tzw. „ustawy śmieciowej” na terenie miasta Kłodzka.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku za rok 2020.
 10. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Sponsor Sportu Kłodzkiego” za 2020 rok, druk nr 328. Wręczenie tytułu „Sponsor Sportu Kłodzkiego”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2021-2030, druk nr 330.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok, druk nr 331.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania, druk nr 325.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, druk nr 326.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, druk nr 327.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kłodzka, druk nr 329.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kłodzka,druk nr 332.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie sesji.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!