Kłodzko - www.klodzko.pl

w dniu 27 października 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku odbędą się obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
 2. Stwierdzenie ważności sesji.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku oraz protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kłodzka z pracy między sesjami.
 6. Ocena przygotowania służb komunalnych do okresu zimy.
 7. Ocena przygotowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek współpracujących w zakresie zabezpieczenia socjalnego podopiecznych w okresie zimy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2022-2032, druk nr 463.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok, druk nr 464.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kłodzku, z przeznaczeniem na pokrycie straty spółki za lata ubiegłe, druk nr 465.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z dotychczasowym dzierżawcą, druk nr 460.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, druk nr 461.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, druk nr 462.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie sesji.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!