Kłodzko - www.klodzko.pl

HARMONOGRAM PRACY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK, godz.13.00 – 20.00

DODATKOWO:
Język polski - poniedziałek 15.30 -17.30
Matematyka - środa 16.30 -18.30
Chemia - środa 18.30 – 19.30
J. angielski - wtorek 15.30 - 17.30
Socjoterapia - środa 18.00- 20.00 czwartek 18:00 – 20:00
Logopedia - czwartek 15:00 - 16:00 piątek 15:00 – 16:00

Warsztaty procesu usamodzielnienia 19.11.2020 i 25.11.2020 godzina: 16:00-18:00

 

unia EFS

Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne
Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!