Kłodzko - www.klodzko.pl

Informujmy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert pn. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z programem opiekuńczo – wychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i dotkniętych problemem uzależnień, eksperymentującymi ze środkami uzależniającymi, zamieszkałych na terenie miasta Kłodzka.

wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020 r. (.pdf)

 

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!