Jarmark Forteczny z produktami regionalnymi, cykl warsztatów, sceniczne gotowanie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Żelazna, występy zespołu Przełomiacy z Barda, Quiz dla dzieci oraz dorosłych, prezentacje i konkursy Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej, a także koncerty zespołów Univibe, Chango, Cheep Tobacco to  atrakcje, które czekały na turystów i mieszkańców Kłodzka podczas VI Forum Tradycji