Informujemy o rekrutacji i rozpoczęciu realizacji międzypokoleniowych warsztatów łączących pokolenia, realizowanych  przez Gminę Miejską Kłodzko w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V- A Republika Czeska - Polska, nr  projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652:


1.    Warsztaty pn.  „Od dziadków po wnuki moc zabawy i nauki”:

Tematyka warsztatów:
Warsztaty przeznaczone dla starszych i najmłodszych uczestników mające na celu wspólne poznawanie historii miasta Kłodzka oraz pogranicza polsko – czeskiego. Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z:

  • organizacją i przeprowadzeniem konkursów, quizów, gier i zabaw  o tematyce historycznej, dotyczącej legend, ciekawych obiektów i zabytków miasta Kłodzka oraz pogranicza polsko-czeskiego,
  • wspólny  udział dzieci i seniorów w interaktywnej grze planszowej  o tematyce historycznej, rozmieszczonej na dużej przestrzeni, itp.

Realizowane będą w Kłodzkim Ośrodku Kultury, Pl. W. Jagiełły 1: zapisy od 04.03.2020 r. , od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:30, Wydział Organizacji Imprez i Działań Artystycznych, pok. 112,  I piętro.

Ilość uczestników:  20 osób (Seniorzy + Juniorzy z miasta Kłodzka).
Łączna ilość zajęć: 96 h zegarowych.
Zajęcia odbywać się będą w dniach roboczych ( od poniedziałku do piątku), w godz. popołudniowych.2.    Warsztaty pn. „Przez pokolenia”:

Tematyka warsztatów:
Warsztaty przeznaczone dla starszych i najmłodszych uczestników mające na celu wspólne działania obejmujące:

  • Warsztaty plecenia z wikliny,
  • Warsztaty ręcznie wykonanych gier opartych na zasadzie warcabów,
  • Warsztaty ceramiczne,
  • Warsztaty z szycia elementów rekonstruowanych elementów umundurowania,
  • „Zrób sobie Twierdzę” Warsztaty w wyklejania makiety.

Realizowane będą w „Galerii na Wodnej”, ul. Wodna 12: zapisy od 09.03.2020 r. , od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00 lub telefonicznie pod nr 605 261 279.

Ilość uczestników:  20 osób (Seniorzy + Juniorzy z miasta Kłodzka).
Łączna ilość zajęć: 96 h zegarowych.
Zajęcia odbywać się będą w dniach roboczych ( od poniedziałku do piątku), w godz. popołudniowych.