Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Informatyk

-- informacja o wymaganiach w formacie .pdf

-- kwestionariusz osobowy