W 2020 roku nadal realizowane jest zadanie prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych. Pomoc prawna świadczona jest w 6 punktach. Punkty funkcjonują w nieruchomościach powiatowych i gminnych w n/w lokalizacjach.