Zarządzenie Burmistrza Miasta Kłodzko w sprawie rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

treść Zarządzenia w formacie .pdf