Ogłoszenie wyników otwartego konkursu konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn:. "Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2020 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".

zobacz treść ogłoszenia >>>