Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn:" Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzka, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2020".

zobacz treść ogłoszenia >>>