Kłodzko - www.klodzko.pl

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko  z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” odbyły się w oparciu o Uchwałę Nr LVIII/588/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przebieg konsultacji:
Konsultacje projektu „Rocznego Programu  współpracy  Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi  na rok 2020” zostały przeprowadzone w terminie od  25 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r.

Propozycje/uwagi do projektu programu  organizacje pozarządowe z  terenu Gminy Miejskiej Kłodzko, mogły składać:

  • drogą elektroniczną bądź na piśmie składając bezpośrednio w Urzędzie Miasta  w Kłodzku, za pośrednictwem formularza konsultacyjnego  zamieszczonego w BIP Urzędu Miasta w Kłodzku, na stronie internetowej miasta Kłodzka w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywieszone w siedzibie Urzędu.    

Do pobrania: Protokół z przebiegu konsultacji

Polecamy w serwisie

stopka UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!