Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie "Profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku, pn "Popularyzacja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka w ramach treningów, turniejów i meczy piłki nożnej jako źródła zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie umiejętności oraz postaw chroniących przed uzależnieniami.