przekroczenie pyłu PM 10

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o wynikach otwartego konkursu ofert "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

Wspieraj lokalnie - rozlicz PIT i przekaż 1%

Informacja

Wieloletni program pn. Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 .

ogłoszenie o wynikach

Wyniki oceny formalnej w zakresie "Upowszechnianie kultury Fizycznej"

wprowadzenia stopni alarmowych

Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Kondolencje

Dziś dotarła do nas smutna wiadomość. Odszedł wieloletni burmistrz Bensheim Georg Stolle.

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kłodzko

obowiązek odśnieżania dachów budynków

W związku z okresem zimowym przypominam wszystkim właścicielom, użytkownikom oraz zarządcom budynków o obowiązku odśnieżania dachów budynków.

Obrady XV Sesji Rady Miasta Kłodzka - OnLine

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ...

ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu konkursu ofert ...