Muzeum země kladské se nachází v barokní budově bývalého jezuitského konviktu. Konvikt, tedy bývalý internát pro studenty nedalekého jezuitského kolegia (nyní Gymnázia Chrabrého) byl postaven v období od 20. let 17. století do poloviny 18. století. Mezi jeho projektanty a staviteli se skví jména nejvýznamnějších pražských architektů té doby, jakými byli Carlo Lurago a Andrea Carove.

Kladské muzeum působí od roku 1963. První jeho sídlo se nacházelo v budově bývalého velitelství kladské posádky nedaleko Náměstí (Rynek) v řadě domů u paty pevnosti. Prvním ředitelem byl umělecký malíř pocházející ze Lvova, absolvent krakovské Akademie výtvarných umění, Wacław Brejter. Po několikaleté činnosti a přípravě některých důležitých výstav (mj. „Město pod městem“, „10 století Kladska“) se muselo v důsledku propadání podzemí pod kladským starým městem muzeum přestěhovat, neboť budově hrozilo sesunutí. Tehdejší sbírky byly v roce 1968 přemístěny do renesančního dvora v obci Jaszkowa Górna. Roku 1971 pak město určilo pro muzejní účely současnou budovu v ulici Łukasiewicza 4.

Celý objekt byl v letech 1976–1986 od základu opraven, opět získal původní lesk a zachoval si přitom všechny prvky památky – stylovou fasádu a původní vnější architektonické členění a výzdobu, současně byla stavba uzpůsobena expozičně-muzejním účelům. Nové sídlo Muzea země kladské bylo otevřeno v prosinci 1986.

V přízemí se v původním refektáři konviktu nachází muzejní knihovna s pěknou výzdobou a bohatými knižními sbírkami o regionu a z regionu. V prvním a druhém patře se nacházejí: barokní „Zlatý“ salón, koncertní síň (v původní kapli sv. Aloise Gonzagy, patrona konviktu) a prostorné výstavní sály.

V koncertní síni se nachází kopie gotického obrazu Madonny Kladské z poloviny 14. století, jejž kladskému kostelu věnoval Arnošt z Pardubic, s Kladskem spojený pražský arcibiskup (originál obrazu se nachází v Gemäldegalerie v Berlíně). V nově dostavěné části objektu se nacházejí sklady a pracovny.

Na vnitřním nádvoří se nachází lapidárium.

Pro návštěvníky je také zpřístupněno středověké, více než 6 metrů hluboké podzemí, kde je představen každodenní život někdejších kladských obyvatel.

V Muzeu země kladské nalezneme bohaté sbírky regionálií, ať už historických, archeologických, etnografických, uměleckých nebo přírodních, spojených s kladským regionem. Muzeum vlastní sbírky slezských hodin, uměleckého skla, numismatické sbírky, sbírky cínů, malířství, grafik a kreseb nebo map a plánů země kladské, které jsou prezentovány na stálých či časových výstavách. V rámci krátkodobých výstav jsou také představovány počiny současných umělců spojených s regionem.

V muzeu se konají koncerty, výstavy, konference či vědecké programy; muzeum rovněž vede vzdělávací, popularizační, nakladatelskou a výzkumnou činnost.Muzeum regionu Kladsko
ul. Łukasiewicza 4
57-300 Kłodzko
tel. +48 74 867 35 70, +48 74 867 38 95
fax +48 74 865 96 65

www.muzeum.klodzko.pl