Kladsko je jedno z nejkrásnějších měst Dolního Slezska s bohatou historií přesahující 1000 let, během níž zde stopy své přítomnosti zanechali Češi, Němci a Poláci. Tyto tři kultury ovlivnily rozvoj města, jeho ekonomický a společenský život a také jeho podobu a charakter. Současné Kladsko je turistické a kulturní centrum Kladské kotliny, centrum kladského okresu. Nabízí tolik atrakcí, že si zde každý najde to své: mladí a staří, milovníci aktivního odpočinku a hledači klidu, milovníci militárií, historie a kultury.

Kladské náměstí obklopují historické městské domy, kdysi domovy kladských řemeslníků, kupců nebo šlechty.

Tento nádherný chrám je nejkrásnější dochovaný kladský kostel.

Muzeum země kladské

Muzeum země kladské se nachází v barokní budově bývalého jezuitského konviktu.

kostel sv. Jiří a sv. Vojtěcha a Krista Krále a klášter klarisek Kostel založený kladským hrabětem Jindřichem starším..

Hlavní náměstí v Kladsku tvoří integrální součást historického centra města.

Kladská pevnost

Kladská pevnost je jednou z nejdůležitějších a nejokázalejších památek Dolního Slezska.

Historie této památky je velmi bohatá a úzce se pojí s dějinami řádu minoritů v Kladsku.

Nejsme si jisti datem jeho vzniku, protože pověsti a kronikářská sdělení obsahují často si navzájem odporující informace.

Podzemní turistická trasa

Podzemní turistická trasa byla vytyčena v labyrintu kladského podzemí v 60. letech 20. století.