Kladsko je jedno z nejkrásnějších měst Dolního Slezska s bohatou historií přesahující 1000 let, během níž zde stopy své přítomnosti zanechali Češi, Němci a Poláci. Tyto tři kultury ovlivnily rozvoj města, jeho ekonomický a společenský život a také jeho podobu a charakter. Úžasná architektura, památky, umělecká díla, magická místa a současné události – to vše dnes tvoří jedinečnou atmosféru Kladska – pohostinného, otevřeného a přátelského města. Zveme do Kladska!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8


Správní hranice města vytyčují:

 • na severu ústí Stěnavy do Kladské Nisy
 • na východě sestupují do údolí Jodłownika na hranicí Mariańské Doliny a Wojciechowic, a následně probíhají přes hřeben oddělující se od Kłodzké Góry v Bardských horách, dál se táhnou po Owczí Góře, přes kulminaci sestupují do údolí Jaszkówki, na hranici s Jaszkowou Dolnou
 • na jihu probíhají podél okraje výrazné terasy údolí Kladské Nisy, až po ústí Białé Lądecké. Odtud na jihozápadě po úbočí Czerwoniaka přechází do údolí Bystrzyce Dusznické na hranici Starého Wielisławu a Książka. Pak nahoru podél Bystrzyce Dusznické do Zagórza.
 • na západě se táhnou přes rozsáhlou plošinu vedle Mikowic do Leszczyn

Kladsko je důležitý železniční a silniční uzel. Město má přímé železniční a autobusové spojení se všemi většími městy v Polsku.

Významné silniční spojení:

 • státní silnice č. 8 (Vratislav - Kladsko - Kudowa),
 • státní silnice č. 33 (Kladsko - Mezilesí),
 • státní silnice č. 46 (Kladsko - Opolí),
 • státní silnice č. 381 (Kladsko - Valbřich),


Nejbližší letiště:

 • Vratislav (80 km),
 • Praha (220 km),


Nejbližší hraniční přechody:

Automobilové přechody
Z Kladského regionu vedou v hranicích kladského okresu do České republiky tři silniční hraniční přechody dostupné pro mezinárodní automobilovou dopravu.

 • Kudowa Słone - Náchod
 • Boboszów - Dolní Lipka
 • Tłumaczów - Otolice


Železniční přechod
Jeden přechod dostupný pro mezinárodní železniční přepravu se nachází v Mezilesí a probíhá přes něj železniční magistrála Vratislav - Praha.

Přechod pro pěší
Na území kladského okresu se nachází také několik přechodů dostupných pro turistický pěší příhraniční provoz.