Historia miasta

Kłodzko, największe miasto ziemi kłodzkiej, stanowi centrum regionu o charakterze typowo turystycznym i wypoczynkowym. Na atrakcyjność miasta wpływają: doskonałe położenie komunikacyjne, będące dobrą bazą wypadową dla turystów udających się na położone w pobliżu szlaki górskie czy zimą do ośrodków sportów zimowych, znajdujące się w niedalekiej odległości znane uzdrowiska, fascynująca historia, liczne zabytki, jak również ciekawa i różnorodna oferta kulturalna.

W ciągu tysiąclecia Kłodzkiem rządzili Przemyślidzi, Luksemburgowie, Piastowie śląscy, Habsburgowie, Hohenzollernowie. Miasto należało do Czechów, Niemców i  Polaków. Historyczne początki Kłodzka sięgają X wieku. Kosmas, kronikarz czeski pisze, że już w 981 r. był tu gród, położony na Górze Fortecznej, zwanej też Górą Zamkową, przy szlaku handlowym będącym jedną z odnóg szlaku bursztynowego, wiodącego z południa Europy nad Bałtyk.

Poniżej grodu powstały dwa podgrodzia, z czasem przekształcając się w miasto. W XI i XII w. gród był powodem zatargów między władcami polskimi i czeskimi. Zakończył je układ pokojowy (1137 r.), a ziemia kłodzka na długo stała się częścią Czech. Była sprzedawana, zastawiana lub oddawana w lenno, stanowiąc odrębną jednostkę administracyjną, luźno związaną z państwem czeskim. Choć nie zachował się dokument lokacyjny Kłodzka, to przyjmuje się, że lokacja nastąpiła w l. 1253-1278. Panujący w tym czasie król czeski Przemysł Otokar II, nadał Kłodzku herb – wspiętego na tylnych łapach lwa z rozdwojonym ogonem i koroną na głowie. Już w XIII, a potem w XIV w., do Kłodzka zaczynają przybywać osadnicy niemieccy, zmieniając tym samym skład narodowościowy mieszkańców Kłodzka.

W średniowieczu Kłodzko, dzięki przywilejom nadawanym kupcom i rzemieślnikom, rozwija się bardzo prężnie stając się ważnym ośrodkiem rzemiosła i handlu. Pod koniec XII w. do Kłodzka przybywają joannici. Zajmują się pracą duszpasterską i zakładają pierwszą na ziemi kłodzkiej szkołę. W połowie XIII w. franciszkanie, na tzw. Wyspie Piasek, budują kościół i klasztor. Gdy arcybiskup praski – Arnošt z Pardubic - sprowadza do Kłodzka w 1350 r. kanoników regularnych, fundując im kościół i klasztor u stóp Góry Zamkowej, miasto staje się ważnym w regionie centrum kultury.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Okresy rozwoju Kłodzka zakłócane są licznymi wojnami. Miasto ponosi wiele zniszczeń w trakcie wojen husyckich (I połowa XV w.), potem wojny o koronę czeską w II połowie XV w., w trakcie wojny trzydziestoletniej (I połowa XVII w.) i wojen śląskich (XVIII w.). Obok tego Kłodzko często nawiedzają klęski żywiołowe: pożary, powodzie, klęski nieurodzaju, głodu i epidemie.  

Ważnym wydarzeniem w dziejach regionu jest nadanie Kłodzczyźnie, w 1459 r., przez Jerzego z Podiebradów, króla Czech i pana ziemi kłodzkiej, statusu samodzielnego hrabstwa.

W XVI w. Kłodzko, wraz z całymi Czechami, zostaje włączone do dziedzicznych posiadłości Habsburgów. Następują też poważne przeobrażenia w życiu religijnym – na ziemię kłodzką wkracza reformacja i już pod koniec XVI w. luteranie stanowią tu zdecydowaną większość. To bardzo korzystny okres w dziejach Kłodzka. Następuje przebudowa miasta - ratusza, kamieniczek, murów obronnych. Rozwija się produkcja sukna, handel, kowalstwo i piwowarstwo. Kres prospericie kładzie wojna trzydziestoletnia (1618-1648), doprowadzając na wiele lat do upadku gospodarczego miasta.        

W trakcie trwającej kontrreformacji do Kłodzka przybywają jezuici. Budują kolegium (dziś gmach klasztoru i LO) i konwikt (obecnie siedziba Muzeum Ziemi Kłodzkiej), przebudowują, w duchu baroku, kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Modernizację przechodzą też budowle świeckie. Pejzaż miasta wzbogaca się o liczne figury świętych, ustawiane na mostach, placach, przy drogach.

Po wojnach śląskich Kłodzko, oderwane od monarchii habsburskiej, znalazło się w granicach Prus. Następuje intensywny rozwój miasta i modernizacja twierdzy. W 1807 r., w trakcie wojen napoleońskich, Kłodzko oblegają Francuzi. Mimo kapitulacji miasto, po podpisaniu rozejmu prusko-francuskiego, pozostaje w państwie pruskim.

W  II połowie XIX w. Kłodzko przeżywa rozkwit gospodarczy, szczególnie intensywny gdy twierdza traci swe militarne znaczenie i gdy w 1877 r. zniesiony zostaje zakaz budowlany w rejonie fortecznym. W l. 1880-1911 następuje rozbiórka bram miejskich i części murów obronnych otaczających miasto. Powstają nowe przedmieścia, elektrownia miejska i wiele  obiektów użyteczności publicznej, wznoszonych w modnych wówczas stylach historyzujących, jak np. gmach poczty, sądu, banku. Następuje rozwój przemysłu, do Kłodzka dociera kolej, coraz intensywniej rozwija się ruch turystyczny.

W trakcie I i II wojny światowej Kłodzko uniknęło zniszczeń, a na skutek decyzji zwycięskich mocarstw w 1945 r. znalazło się w granicach państwa polskiego.

Kłodzko posiada imponującą liczbę zabytków architektury. Jedną z największych atrakcji jest twierdza posadowiona na Górze Fortecznej, powstała na miejscu warownego grodu, most gotycki z XIV w., który zdobią, pochodzące z XVII-XVIII, figury świętych, przepiękny gotycko-barokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Ozdobą jest rynek, zabudowany pochodzącymi z różnych wieków kamieniczkami, kolumna maryjna z 1680 r., barokowa fontanna z XVII/XVIII w., ratusz wybudowany w miejsce spalonego w II połowie XIX w., wąskie, pełne uroku uliczki.

Niezwykłych wrażeń dostarcza zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej, o długości ok. 600 m, będącej pamiątką po kilkukondygnacyjnych wyrobiskach korytarzowo-komorowych przekopanych pod miastem przez mieszkańców Kłodzka. W czasach pokoju piwnice wykorzystywano jako magazyny, w czasie wojen jako schrony. Wielowiekowe zaniedbania doprowadziły, w l. 50. XX w., do katastrofy budowlanej. Dzięki wiele lat trwającej akcji ratunkowej zabezpieczono podziemne korytarze i komory, a efektem prac ekipy ratunkowej jest trasa rozciągająca się pod śródmieściem miasta, która w l. 2010-2011 przeszła gruntowną modernizację. Wyremontowana i zaadoptowana pod względem multimedialnym jest dużą atrakcją turystyczną.

Fascynująca historia Kłodzka, obfitość zabytków, pełne zieleni tereny rekreacyjne, a przy tym niezwykle bogata oferta kulturalna i rekreacyjna, przyciągają swoją atrakcyjnością wielu turystów odwiedzających to  miasto, często określane jako magiczne.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku Aplikacja Mobilna na urządzenia mobilne Informacja Turystyczna w Kłodzku baner freski rewita 240
Twierdza Kłodzko - Wielki Kleszcz Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Serwis internetowy www.klodzko.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapisanych za pomocą cookies informacji używamy w celach statystycznych oraz normalnego funkcjonowania serwisu. Nie są zbierane żadne dane osobowe do kontaktowania się z użytkownikami strony bez ich wiedzy. Pamiętaj, że używanie cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookie i jak je usunąć w naszej polityce prywatności.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony!