47 Pruski Pułk Piechoty

Pomysł zorganizowania oddziału żołnierzy w mundurach historycznych pojawił się już w 2005 roku. Inspiracją tych działań były przedwojenne wzorce, oparte na zorganizowanych w przedwojennym Kłodzku w 1933 i 1934 roku Fridericusrextage. Biorąc pod uwagę część przynajmniej intencji przyświecających pomysłodawcom przedsięwzięcia, możemy się doszukiwać kilku wspólnych elementów łączących przeszłość ze współczesnością. Jednym z nich jest sytuacja gospodarcza Hrabstwa Kłodzkiego (Grafschaft Glatz) po wielkim kryzysie oraz  Ziemi Kłodzkiej po transformacji w 1989 roku. Zubożenie społeczeństwa, duże bezrobocie i świadomość, że najlepszą drogą rozwoju gospodarczego tych terenów jest promocja walorów przyrodniczych i kulturowych, prowadziła wprost do pomysłów uatrakcyjnienia pobytu gości, kuracjuszy, turystów i zachęcenie ich do przyjazdu na  te piękne tereny.

Organizacja w dniach 7-11 lipca 1934 roku Dni Króla Fryderyka, poza innymi aspektami,  z którymi się w żaden sposób nie identyfikujemy, były jednak również świetnym pomysłem promującym w Niemczech Kłodzko, jako miasto forteczne (Festungstadt Glatz), sciśle związane z górującą nad nim Twierdza. W ramach obchodów zorganizowano paradę, w której oprócz oddziału wojska w mundurach z  okresu wojny siedmioletniej, liczącego ok. 50 osób, udział wzięli mieszkańcy miasta, przebrani w szykowne fraki z epoki, panie przyodziały strojne suknie i czepce. Poza parada wiodąca głównymi ulicami miasta, przed ratuszem odbyło się uroczyste powitanie przybyłego na białym koniu króla Fryderyka, łudząco zresztą podobnego do  swojego pierwowzoru.. W wielu miejscach twierdzy odbyły się pokazy musztry a na dziedzińcu donżonu zorganizowano bal z epoki wraz z pokazami tańców dworskich. Całość imprezy uświetniły wieczorem pokazy sztucznych ogni.. Dni Fryderyka zgromadziły nie tylko licznych mieszkańców Kłodzka ale również wielu specjalnie przybyłych na te obchody mieszkańców Wrocławia a nawet stołecznego Berlina o czym skwapliwie donosił „Der Grafschaft Glatz” w nr 6 z 1933 roku i w nr 5 z 1934 roku.

Oglądając liczne fotografie zrobione zarówno przez zawodowych fotografów jak i amatorów nie sposób oprzeć  się urokowi starych epokowych mundurów, szykownych sukni,  powozów,  karet i koni na tle murów monumentalnej twierdzy. Trudno więc było nie skorzystać z  pomysłu promocji miasta i twierdzy, który z tak dobrym skutkiem sprawdził się 70 lat wcześniej. Oczywiście efekt promocyjny jest zdecydowanie lepszy, jeśli znajdzie się więcej odpowiednich partnerów do współpracy. Dlatego też nawiązano kontakty z władzami samorządowymi gminy Stoszowice, na terenie której znajduje się twierdza Srebrna Góra oraz miastem Nysa, posiadającym cały zespół XIX wiecznych fortów. Efektem wcześniejszych spotkań grup roboczych, było podpisanie w dniu 05 kwietnia 2005 roku w Sali rajców kłodzkiego ratusza porozumienia o współpracy i wspólnej promocji  trzech twierdz przez: Wójta Gminy Stoszowice – Patryka Wilda, Z-cę Burmistrza Miasta Nysa – Zbysława Wróbla oraz Burmistrza Miasta Kłodzka – Romana Lipskiego. Oprawę tego uroczystego porozumienia stanowiła asysta honorowa dowódcy stacjonującej w Nysie Legii Polsko-Włoskiej- Marka Szczerskiego oraz jednego z grenadierów Legii. Obecność przed ratuszem żołnierzy w historycznych mundurach wzbudziła ciekawość  i  autentyczne zainteresowanie mieszkańców Kłodzka. Na bazie podpisanego porozumienia wydano wspólny folder informacyjny o trzech twierdzach śląskich położonych w niedalekiej odległości od siebie i wartych zainteresowania ze strony turystów. Przygotowano również założenia wspólnej promocji z udziałem środków Unii Europejskiej. Jednak z uwagi na położenie poza Euroregionem Glacensis z udziału w projekcie  zrezygnowało miast Nysa. Na  zaproszenie władz samorządowych Nysy w lipcu 2005 roku delegacja kłodzkich samorządowców  w skład której wchodzili: Z-ca Burmistrza – Leszek Michalski, Kierownik Biura Promocji – Dariusz Tatka, pracownik Biura promocji zajmujący się pozyskiwaniem środków Unii Europejskiej – Aleksandra Gwizdowska oraz rzecznik prasowy Burmistrza – Agnieszka Deron, uczestniczyła   w obchodach Dni Twierdzy Nysa, podczas których nawiązano kontakty s grupami rekonstruktorów z  Nysy, Sobótki, Krotoszyc, Jeleniej Góry  oraz Zlatych Hor w Czechach, uczestniczących w szturmie fortu Wodnego.

Obserwując zmagania wojsk odtwarzających walkę z okresu wojen napoleońskich, utwierdzono się w przekonaniu, że powołanie historycznego regimentu to znakomity pomysł na promocję twierdzy kłodzkiej oraz istotne wzbogacenie oferty dla turystów przybywających do miasta. Złożony przez gminy Stoszowice, czeski Nachod  i Kłodzko projekt w ramach trans granicznej współpracy Polska-Czechy do programu Interreg IIIA zyskał akceptacje zespołu oceniającego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 129 382 zł z czego na miasto Kłodzko przypadło 70 886 zł. Projekt zakładał utworzenie dziesięcioosobowych regimentów w twierdzach- srebrnogórskiej i kłodzkiej, ich przeszkolenie,  umundurowanie i uzbrojenie oraz organizację dni obu twierdz wraz z inscenizacją historycznej bitwy. Całość wsparta została odpowiednią kampania promocyjną w formie ulotek, plakatów, banerów i  filmu promocyjnego.

W początkach lutego 2006 roku Urząd Miasta w Kłodzku ogłosił nabór do historycznego regimentu, w wyniku którego zorganizowano  10-cio osobową grupę ochotników do służby w regimencie. Zamówiono mundury i uzbrojenie oraz rozpoczęto cykl szkolenia prowadzonego przez działających od dłuższego czasu w ruchu rekonstruktorskim kolegów z Gdańska – Piotra Czerepaka, Krzysztofa Kucharskiego i Remigiusza Pacera oraz partnera ze strony czeskiej -  Radka Tajchmana. Ponadto aktywnie uczestniczyli w szkoleniu członkowie najstarszej polskiej grupy rekonstrukcji historycznej –  Pierwszego Pułku Strzelców Konnych i Artylerii z Sobótki pod dowództwem Krzysztofa Franaszczuka.

Nieprzypadkowo wybrano do rekonstruowania 47 Pułk Piechoty Pruskiej. Stacjonował on historycznie na Twierdzy Kłodzkiej, w  Srebrnej Górze a także w Dusznikach i Lewinie. Regiment  nosił nazwę von Grawert, od nazwiska swojego ostatniego szefa – pułkownika a następnie generał-porucznika Juliusa Augusta von Grawert.

Początki szkolenia nie były łatwe. Musztra z deskami i kijami zamiast karabinów, w cywilnych ubraniach oraz wiosenne chłody nie zniechęciły uczestników. Zajęcia poza Kłodzkiem odbywały się w srebrno górskim forcie Ostróg. Pod koniec kwietnia przyszły oczekiwane z niecierpliwością mundury oraz karabiny. Broń została zakupiona w dalekim Bombaju przez Wójta Gminy Stoszowice – Pana Patryka Wilda. Koszty podróży i zakupu okazały się być o wiele tańsze niż  zakup broni w krajach europejskich.

Inauguracyjne wystąpienie kłodzkiego regimentu miało miejsce w niedzielę 30 kwietnia 2006 roku. Na kłodzki rynek wkroczyły umundurowane regimenty pruskie – 47 Infanterie Regiment von Grawert z żółtymi rabatami, kołnierzami i mankietami , 33 IR ze Srebrnej Góry z białymi wyłogami oraz Pierwszy Pułk Strzelców Konnych i Artylerii z Sobótki. Po przywitaniu przybyłych przez zastępcę Burmistrza, żołnierze oddali salwę honorową z muszkietów a dodatkowo artylerzyści z Sobótki uświetnili pobyt wojsk wystrzałem z armaty. Następnie wojska udały się na  krótkie manewry na Twierdzę  Kłodzką i była to pierwsza po 72 latach wizyta wojsk historycznych w tym zabytkowym obiekcie. Niezapowiedziane przybycie wojska wzbudziło duże zainteresowanie  przechodzących przez rynek mieszkańców Kłodzka i turystów.

Kilka dni później, 05 maja 2006 roku odbyło się w Sali Rajców kłodzkiego ratusza zebranie założycielskie stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji  Historycznej „47 Pruski Pułk Piechoty” w Kłodzku. Wśród  członków założycieli byli oczywiście wszyscy żołnierze regimentu oraz grupa  entuzjastów  ruchu rekonstruktorskiego związana z Towarzystwem Przyjaciół Kłodzka, Akademią Przygody  i Towarzystwem Przyjaciół Fortyfikacji. Wybrano władze stowarzyszenia. Prezesem został  Leszek Michalski, zastępcami  prezesa – Krystian Piotrowski i Robert Solski, Sekretarzem –Piotr Milczarek, Skarbnikiem – Krzysztof Stryjski i członkiem Zarządu – Mirosław Klimkiewicz. W skład Komisji Rewizyjnej wybrano Adriana Kalfasa, Mirosława Rzytkiego (Przewodniczący) oraz Grzegorza Skrobicha.

 

Przyjęto Statut, w treści którego za główne cele działania uznano:

  • propagowanie kultury materialnej i wiedzy historycznej o Europie, w szczególności o Ziemi Kłodzkiej,
  • rekonstrukcję historycznego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia,
  • rozwijanie zainteresowań członków stowarzyszenia w dziedzinie historii i kultury,
  • promocję miasta Kłodzko i Twierdzy Kłodzko,
  • inicjowanie restauracji zachowanych obiektów fortecznych i innych obiektów historycznych,
  • współpraca z władzami samorządowymi i Fortecznym Parkiem kulturowym Twierdza Kłodzko oraz instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Ostatecznie  Sąd  rejestrowy dokonał wpisu stowarzyszenia w dniu 30 sierpnia 2006 roku pod nr KRS 0000263115.

Działalność regimentu to  uczestnictwo w imprezach rekonstruktorskich,  promocja w formie patroli po mieście i na twierdzy, wspólne spotkania, remont siedziby – kazamaty nr 10, organizowanie lekcji „żywej historii”  dla dzieci i młodzieży , pokazy i prezentacje.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku Aplikacja Mobilna na urządzenia mobilne Informacja Turystyczna w Kłodzku baner freski rewita 240
Twierdza Kłodzko - Wielki Kleszcz Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Serwis internetowy www.klodzko.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapisanych za pomocą cookies informacji używamy w celach statystycznych oraz normalnego funkcjonowania serwisu. Nie są zbierane żadne dane osobowe do kontaktowania się z użytkownikami strony bez ich wiedzy. Pamiętaj, że używanie cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookie i jak je usunąć w naszej polityce prywatności.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony!