DEKLARACJA SUDECKA

Opublikowano: środa, 13, grudzień 2017

DEKLARACJA SUDECKA - WAŻNY DLA KŁODZKA DOKUMENT PODPISANY

Podpisano Deklarację Sudecką, która ma przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego południa oraz zachodu Dolnego Śląska. Dokument został podpisany przez przedstawicieli 100 samorządów z Subregionów Jeleniogórskiego i Wałbrzyskiego. Deklaracja jest punktem wyjścia do stworzenia specjalnego programu operacyjnego, dzięki któremu będzie można sięgnąć po środki rządowe i europejskie.

Południe Dolnego Śląska pozostaje w tyle w stosunku do północy województwa. Stąd też idea wspólnych działań, których inicjatorem jest prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Wielokrotnie podkreślał on potrzebę wypracowania wspólnego planu, który pozwoli nadrobić istniejące zaległości, z czym nie sposób się nie zgodzić. Podpisując Deklarację Sudecką samorządy zobowiązały się do pracy nad „Strategią Rozwoju Sudety 2030”.

Burmistrz Kłodzka Michał Piszko będzie brał bezpośredni udział w pracach nad strategią – został członkiem komitetu sterującego do spraw jej opracowania.

---------------------------
Oto treść dokumentu:

„DEKLARACJA SUDECKA”
W SPRAWIE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW POŁUDNIA I ZACHODU DOLNEGO ŚLĄSKA DLA POPRAWY WARUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

My niżej podpisani, Sygnatariusze „Deklaracji Sudeckiej”, reprezentujący mieszkańców samorządów Przedgórza Sudeckiego i Sudetów, wyrażamy wolę podjęcia wspólnych działań, zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Wykorzystując potencjał społeczno - gospodarczy i bogactwo wszelkich zasobów tego obszaru zobowiązujemy się do rozpoczęcia prac nad stworzeniem wspólnego planu modernizacji i rozwoju zwanego „Strategią Rozwoju Sudety 2030”. Dokument ten będzie podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego dla tej części Polski.

Celem naszych działań jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez:

 • likwidację wykluczenia komunikacyjnego - zbudowanie efektywnego przyłączenia do systemu dróg ekspresowych oraz autostrad w Polsce i w Europie (drogi S8, S3, droga krajowa nr 5, łączniki do autostrad, dróg ekspresowych i krajowych);
 • rozwój regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska,
 • poprawę jakości sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, umożliwiających normalną komunikację wewnątrz obszaru;
 • rewitalizację istniejącej sieci połączeń kolejowych oraz udział w projekcie rozwoju kolei dużych prędkości;
 • rewitalizację fizyczną i społeczną zdegradowanych obszarów regionu;
 • zachowanie i rozwój zasobów dolnośląskich uzdrowisk poprzez ich systematyczne doinwestowanie;
 • rozwój usług turystycznych oraz sektora rolno - spożywczego opartego o zasady produkcji zdrowej żywności;
 • zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich;
 • uzyskanie pełnego dostępu do wody pitnej i sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców obszaru;
 • poprawę infrastruktury edukacyjnej, zapewnienie lepszych warunków kształcenia, rozwój szkolnictwa zawodowego i jego dostosowanie do oczekiwań rynku pracy;
 • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców;
 • likwidację wszystkich zagrożeń ekologicznych, w tym redukcję niskiej emisji na całym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o statusie uzdrowisk;
 • rewitalizację materialnego dziedzictwa kulturowego

 

Podejmujemy wspólnie działania w celu uczynienia reprezentowanych przez nas samorządów beneficjentami europejskiego systemu wspomagania szczególnych obszarów Unii Europejskiej, dotkniętych negatywnymi procesami społeczno - gospodarczymi i wymagającymi systemowego wsparcia finansowego. Potwierdzamy również wolę współpracy z samorządami całego Dolnego Śląska, Rządem RP i Unią Europejską w celu określenia finansowych narzędzi wsparcia potrzebnych do realizacji „Strategii Rozwoju Sudety 2030”.

Stosując zasadę partnerstwa, wzajemnego poszanowania oraz podmiotowości każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego, przystępujemy do wspólnej pracy na rzecz osiągnięcia rzeczywistego zrównoważonego rozwoju południa i zachodu Dolnego Śląska.

Wszelkie kluczowe decyzje dla realizacji postanowień zawartych w niniejszej deklaracji podejmowane będą przez wszystkich Sygnatariuszy tej inicjatywy w czasie walnych zgromadzeń. Każdy samorząd, który podpisał deklarację uczestnictwa i przyjął w tej sprawie uchwałę, będzie miał przy podejmowaniu decyzji jeden, tak samo ważny głos. Komitet Sterujący wyłoniony przez Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej stanowi możliwie najszerszą reprezentację wszystkich samorządów południowej i zachodniej części Dolnego Śląska. Jest ciałem jedynie organizującym i przygotowującym decyzje podejmowane przez wszystkich sygnatariuszy. Komitetowi przewodniczy Prezydent Miasta Wałbrzych Roman Szełemej.

Obowiązki przewodniczenia niniejszej inicjatywie powierzamy Prezydentowi Miasta Wałbrzych – Romanowi Szełemejowi. Bieżącą obsługę pracy samorządów w ramach „Deklaracji Sudeckiej” zapewnia Gmina Wałbrzych.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku festiwal wrazen Informacja Turystyczna w Kłodzku szlak podziemi rewita 240
sciezka twierdza Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie i jak je usunąć znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

  Klikając przycisk „zgadzam się” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!