• Panorama Kłodzka

Transgraniczna promocja miast pogranicza - Kłodzko - Rychnov n. K.

Utworzono: czwartek, 18, grudzień 2014

Wartość projektu „Transgraniczna promocja miast pogranicza - Kłodzko - Rychnov n. K.” opiewa na kwotę: 34 500,00 Euro, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 85% tj. 29 325,00 Euro

Partnerem ze strony czeskiej we wspomnianym Projekcie jest Město Rychnov nad Kněžnou

 

OPIS PROJEKTU

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia systemu informacji o atrakcjach turystycznych i walorach kulturowych miasta z 1000-letnią historią, w którym przenikają się wpływy 3 kultur: polskiej, czeskiej i niemieckiej. W chwili obecnej brak jest dostatecznej liczby publikacji promujących region. Ze względu na położenie miasta w centrum regionu, u zbiegu szlaków turystycznych Ziemi Kłodzkiej oraz międzynarodowych tras liczba turystów odwiedzających miasto stale rośnie. W związku ze zwiększającą się liczbą turystów, w której przeważającą część stanowią turyści z Republiki Czeskiej i Niemiec, będącą wymiernym efektem m.in. działań realizowanych w poprzednim okresie programowania (również ze środków INTERREG III A) niezbędne jest opracowanie nowych materiałów promocyjnych pogłębiających poziom wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym pogranicza. Projekt ma na celu stworzenie systemu, który stanowić będzie kompendium wiedzy o atrakcjach turystycznych, zabytkach i historii, imprezach oraz życiu kulturalnym obu miast. Elementami tego systemu będą:

  • folder turystyczny (CZ PL DE) promujący walory turystyczne i kulturalne Kłodzka i Rychnova
  • ulotki (CZ PL DE) opisujące trasy spacerowe, zabytki i imprezy obu partnerów
  • dwustronne plany obu miast z opisami zabytków
  • film prezentujący walory Kłodzka i Rychnova.

Publikacje służyć będą realizacji celów promocyjnych miast na krajowych i zagranicznych imprezach. Materiały dostępne będą w Punktach IT w Kłodzku i Rychnovie. Projekt wpisuje się w lokalne i regionalne strategie rozwoju turystyki i uzupełnia je o elementy promujące dziedzictwo kulturowe miast. Zamierzonym efektem projektu jest wzrost aktywności turystycznej i pogłębiona wiedza o pograniczu. W opracowaniu materiałów aktywny udział brać będzie strona czeska, poprzez przygotowanie i udostępnienie merytorycznej treści publikacji (plany miast, fotografie, opisy zabytków) i współudział w realizacji filmu.

 

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie wiedzy o pograniczu i dziedzictwie kulturowym miast biorących udział w projekcie. Materiały opracowane w ramach podjętych działań zawierać będą wyczerpujące informacje i opisy lokalnych atrakcji turystycznych. Sposób dystrybucji w głównych ośrodkach informacji turystycznej po obu stronach granicy pozwoli na przybliżenie kultury i atrakcji turystom odwiedzającym całe pogranicze a udział w imprezach targowych znacznie zwiększy liczbę odbiorców działań promocyjnych mających na celu łagodzenie peryferyjnego charakteru obszaru.Publikacje są elementem produktu turystycznego, którego potencjał mogą wykorzystywać podmioty gospodarcze po obu stronach granicy, kształtując na ich podstawie własną ofertę turystyczną. Ma to na celu ożywienie aktywności regionu i uruchomienie procesu integracji gospodarczej, a tym samym przyczynienie się do wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego całego pogranicza.

 

GRUPY DOCELOWE

Mieszkańcy miast pogranicza - ze względu na przewidziane działania mają okazję do poznania oferty turystycznej i kulturalnej oraz na lepsze poznanie siebie nawzajem i pogłębianie świadomości transgranicznej

Turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający Kłodzko i Rychnov n. Kn. - dzięki opracowanej identyfikacji wizualnej, spójnej 3-języcznej (PL, CZ, DE) promocji mogą w łatwy sposób dotrzeć do informacji o atrakcjach turystycznych pogranicza polsko-czeskiego

Turyści krajowi i zagraniczni, którzy nie mieli do tej pory okazji do wizyty w żadnym z miast pogranicza, dowiadujący się o mieście podczas imprez i targów turystycznych poza obszarem wsparcia, jak również internauci z kraju i z zagranicy.

Podmioty gospodarcze i przedsiębiorcy z sektora usług turystycznych, którzy będą mogli kształtować i poszerzać swoją własną ofertę turystyczną w oparciu o efekty działań przewidzianych projektem oraz nawiązywać sieciową (międzynarodową) współpracę w tym zakresie.

 

Mikroprojekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Kontakt z radnym

skontaktuj się ze swoim radnym

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku festiwal wrazen Informacja Turystyczna w Kłodzku szlak podziemi rewita 240
sciezka twierdza Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie i jak je usunąć znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

  Klikając przycisk „zgadzam się” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!